Audito paslaugos, auditas

Auditas – tai ūkio subjekto patikrinimas, rezultatų analizė bei įvertinimas. Auditai vykdomi siekiant išnagrinėti įstaigos valdymą, teisinę ar finansinę veiklą. Ūkiniams subjektams, atitinkančius tam tikrus reikalavimus (nurodyta Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės Įstatymo 20 straipsnyje) yra privalomas metinių finansinių ataskaitų auditas. Tačiau auditą verta daryti ir tuomet, kai jis nėra privalomas – taip yra patikrinamas finansinių ataskaitų tikrumas, administravimo efektyvumas bei stiprinamas investuotojų pasitikėjimas įmone ir jos vadovybes veikla.

Finansinis auditas yra nuodugnus įmonės, įstaigos ar organizacijos finansinių ataskaitų, atskaitomybės patikrinimas bei išvadų pateikimas. Kartu su audito rezultatas, pateikiamos nepriklausomo auditoriaus išvados, kuriose nurodomos įmonės vidinių procesų silpnosios vietos, pažymima kur turėtų būti stiprinamas įmonės vadovybės dėmesys. Taip pat, suteikiami pasiūlymai kaip gerinti apskaitos, kontrolės bei administracijos procesus.  Nuodugniai atliktas auditas parodo svarbią informaciją apie tirtą įstaigą:

  • Audituojamos įmonės finansinę būklę;
  • Finansinius veiklos rezultatus;
  • Pinigų srautus;
  • Buhalterijos veiklą, vidinės kontrolės procesų efektyvumą.

Vykdant projektus, kurie yra finansuojami Europos sąjungos, reikalinga atlikti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų auditą. Šio audito tikslas yra:

  • Padėti projektų vykdytojams tinkamai įgyvendinti lėšų panaudojimo reikalavimus;
  • Įvertinti gautų lėšų panaudojimą ir padėti išvengti išlaidų, kurios neatitinka finansavimo kriterijų.

Audito pabaigoje pateikiamos nepriklausomo auditoriaus išvados apie apie išlaidų tinkamumą viso projekto laikotarpiu.

UAB „IDG auditoriai“