Apie mus

UAB „IDG auditoriai“ dirba aukščiausios kvalifikacijos auditoriai, nuo 1996 metų atliekantys auditus, įmonių buhalterinės apskaitos ir mokesčių patikrinimus akcinėse bendrovėse, valstybės įmonėse, užsienio kapitalo įmonėse, viešosiose įstaigose, taip pat įmonėse, kurias finansuoja užsienio valstybių fondai. Darbas su beveik visų Lietuvos ūkio šakų įmonėmis bendrovės auditoriams padėjo įgyti vertingos patirties įsigilinant į pačias įvairiausias audito, apskaitos bei mokesčių aktualijas ir problemas. Didelė mūsų bendrovės patirtis teikiant paslaugas leidžia klientams jaustis saugiai dėl sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo, taip pat patikint komercines paslaptis mūsų bendrovei. Bendrovės auditoriai bei jų padėjėjai paskelbė nemažai straipsnių finansinės apskaitos ir mokesčių temomis, skaito paskaitas apskaitos ir mokesčių klausimais. Mūsų bendrovės veikla apima visus šalies regionus. Bendrovės „IDG auditoriai“ padaliniai veikia Vilniuje ir Šiauliuose.

VADOVAI

DIREKTORĖ, AUDITORĖ – GRAŽINA RIBINSKIENĖ

Patirtis ir profesinė kvalifikacija
Gražina Ribinskienė yra UAB „IDG auditoriai“ direktorė. Gražina turi didelę patirtį apskaitos, mokesčių srityje. Dirbo vyriausia buhaltere įvairių ūkio šakų įmonėse. 18 metų darbo patirtis audito įmonėje.
Dėstė UAB „Pačiolis“ rengiamuose kursuose ir seminaruose. Yra parašiusi nemažai straipsnių apskaitos ir mokesčių tema. Gražina yra autorė ir bendraautorė 5 knygų apskaitos ir mokesčių tema. Gražinos profesinė kvalifikacija: finansinių ataskaitų, paruoštų pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS) ir Lietuvos Verslo apskaitos standartus (VAS), auditai, ES ir kitų fondų teikiamos paramos lėšų panaudojimo auditas, kitos sutartos procedūros, konsultacijos apskaitos ir mokesčių tema.
Išsilavinimas: Kauno technologijos Universitetas, Ekonomikos fakultetas (inžinieriaus ekonomisto specialybė), 1982 m.
Lietuvos Respublikos Auditoriaus licencija, suteikta Audito ir apskaitos institute, 1997 m.
Kalbos: lietuvių (puikiai), rusų (puikiai).

VADOVAUJANTIS AUDITORIUS – ROMANAS SKREBNEVSKIS

Patirtis ir profesinė kvalifikacija
Romanas Skrebnevskis yra audito ir konsultacijų bendrovės UAB „IDG auditoriai“ vadovaujantis auditorius, turintis daugiau nei 16 metų audito ir apskaitos patirties. Romanas taip pat dirba auditoriumi UAB „ROSK Consulting“.
12 metų Romanas dirbo tarptautinėje audito bendrovėje Deloitte, jis sėkmingai dirbo su daugeliu klientų, suteikiant jiems audito bei konsultacijų paslaugas, analizuojant jų veiklą bei patariant finansinės apskaitos, mokesčių, finansinės analizės bei valdymo klausimais.
Romanas turi daugiau nei 6 metų patirtį vedant įvairaus lygio apmokymus tarptautinio audito bei
apskaitos klausimais, nuo 2007 m. veda mokymus Lietuvos Auditorių rūmų nariams.
Romano profesinė kvalifikacija: finansinių ataskaitų, paruoštų pagal Tarptautinius finansinės
atskaitomybės standartus (TFAS) ir Lietuvos Verslo apskaitos standartus (VAS), auditai, kompanijos apskaitos sistemų transformavimas iš Lietuvos apskaitos standartų į Tarptautinius apskaitos standartus, sutarčių valdymas, biudžetavimas ir kaštų kontrolė, vidinės kontrolės peržiūrų atlikimas, rekomendacijų klientams teikimas dėl vidinės kontrolės planavimo ir įdiegimo.
Išsilavinimas:
Vilniaus Universitetas, Ekonomikos fakultetas. Ekonomikos mokslų magistro diplomas (apskaitos ir
audito specialybė), 1998 m.
Vilniaus Universitetas, Ekonomikos fakultetas. Ekonomikos mokslų bakalauro diplomas (apskaitos ir
audito specialybė), 1996 m.
Lietuvos Respublikos Auditoriaus licencija, suteikta Audito ir apskaitos institute, 2006 m.
ACCA licencija, 2007 m.
Kita informacija:
Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo narys;
Lietuvos apskaitos standartų (prie Audito ir apskaitos tarnybos) komiteto narys.
Kalbos: lietuvių (puikiai), anglų (puikiai), rusų (puikiai).

Teikiamos paslaugos:

  • Auditas (finansinės atsakomybės);
  • Revizoriaus paslaugos;
  • Mokesčių ir apskaitos patikrinimas;
  • Apskaitos ir mokesčių konsultacijos;
  • ES projektų auditas;
  • Apskaitos politikos rengimas;
  • Kitos sutartinės paslaugos.

UAB „IDG auditoriai“